Bærekraft

Gå til:

VI SPARER NATURENS RESSURSER

Vårt mål er å minimere miljøpåvirkningen vår ved å optimalisere alle våre prosesser. Det gjør vi gjennom å effektivisere vårt forbruk av energi, inkludert energi fra fornybare kilder, begrense vår bruk av naturressurser, bruke alternative materialer, redusere avfallsmengden som sendes til landfyll, redusere vannforbruket og fabrikkutslipp og arbeide for å oppnå en så høy gjenvinningsgrad som mulig.

Bærekraft for et bedre miljø

Vi i Siniat er opptatt av bærekraftig utvikling innad i selskapet, i hele leveringskjeden og for alle produktene våre. Vi arbeider for å påvirke miljøet i så liten grad som mulig og for å oppnå de høyeste standardene innen helse og sikkerhet. Vår visjon er å utvikle innovative og bærekraftige løsninger som påvirker hvordan mennesker bygger.

Våre fabrikker

Delfzijl fabrikk

Postbus 45
9930 AA Delfzijl,
Nederland