Gå til:

Silica

HELSE- OG SIKKERHETSINFORMASJON-PRODUKTER SOM INNEHOLDER KRYSTALLINSK SILIKA

Under arbeid med produkter som inneholder krystallinsk silika (KS) skal det alltid brukes støvmaske.

Vi hos Siniat er opptatt av helsen til alle som arbeider med produktene våre. Med tanke på dette har vi bestemt oss for å være i forkant av alle eventuelle KS-relaterte bestemmelser i industrien.

Noen av produktene våre inneholder KS, og de er merket tilsvarende. 

Hva er krystallinsk silika (KS)?

I gjennomsnitt består jordskorpen av 12 % krystallinsk silika, så KS er det mineralet det er nest størst forekomst av i naturen. 

Det er overalt, i alle tenkelige miljøer: på strender og veier, i hager, mat, biler, hudprodukter, teknisk utstyr – det brukes på hundrevis av måter i dagliglivet vårt. Sand og grus består for eksempel i hovedsak av KS sammen med andre innholdsstoffer.

Det viktigste bestanddelen i gipsplatene våre er gips, og dette mineralet inneholder en relativt liten mengde KS (se tabellen).  

Omtrentlig innhold av KS i ulike materialer (%)  

Gips

Marmor

Kalkstein

Murstein

Skifer

Granitt

Fliser

Sement, mørtel

Sandstein

Hva er respirabelt krystallinsk silika? 

Når KS bearbeides mekanisk – lages hull i eller slipes, for eksempel – kan det skape støv. Hvis dette støvet kommer ut i luften, kan ørsmå partikler av det pustes inn og komme dypt ned i lungene. Dette støvet kalles respirabelt krystallinsk silika (RKS).  

Hva skjer hvis jeg puster inn dette støvet? 

Det meste av det støvet du ser i luften – hvis det pustes inn – hostes ganske enkelt ut av kroppen. RKS er betegnelsen for de ørsmå luftbårne partiklene av KS, og de utgjør kun en meget liten andel av det luftbårne støvet. Disse RKS-partiklene er små nok til å trenge dypt inn i lungene og kan være skadelige for helsen.   

Hvordan kan jeg beskyttes meg mot RKS? 

RKS kan oppstå når KS bearbeides mekanisk. Derfor er det viktig at du husker å bruke verktøy med støvavtrekk, at arbeidsplassen har god lufting og at du bruker en støvmaske av minst type FFP2 og annet egnet personlig verneutstyr. 

Hvilke produkter kan produsere RKS?

En rekke ulike byggematerialer og -produkter fra mange forskjellige produsenter kan potensielt produsere RKS. Den viktigste bestanddelen i gipsplateproduktene våre er gips. Materialer som sandstein, sement, glass, mørtel, stein og sand inneholder alle større mengder KS enn gips. 

Er kvarts det samme som KS?

Kvarts er den vanligste formen for KS (mer enn 90 % av KS er kvarts), og derfor brukes kvarts av og til synonymt med KS.

For mer informasjon på nettsidene : http://www.crystallinesilica.eu/ og http://www.eurosil.eu/