Gå til:

Multiboard Exterior

Beskrivelse

MultiboardFasadeplate av fibersement, utviklet for maling etter montering. Leveres enten som råplater som må renskjæres min. 10 mm på alle sider, eller som renskårne plater med faste mål. Multiboard Exterior framstår i en naturgrå farge som kan inneholde fargeforskjeller. Platen er med rette kanter.

Fordeler

  • Ikke brennbar
  • Gode lydisolerende egenskaper
  • Værbestandig
  • Vannbestandige (brukes bare loddrett ved utvendig montering)
  • Motstandsdyktig mot levende organismer (råte, bakterier, insekter, skadedyr osv.)
  • Kjemisk resistent
  • Miljøvennlig, ingen utslipp av skadelige gasser
  • Sterk, fast plate
  • Frostbestandig