Gå till:

Kristallin kvarts

HÄLSO- OCH SÄKERHETSINFORMATION-PRODUKTER SOM INNEHÅLLER KRISTALLIN KVARTS

När du arbetar med produkter som innehåller kristallin kvarts (CS) bör du alltid bära andningsskydd.

Hälsan för alla som arbetar med våra produkter har högsta prioritet för oss på Siniat. Därför har vi beslutat att vidta åtgärder innan eventuella nya branschregler kring CS träder i kraft.

Vissa av våra produkter innehåller kristallin kvarts, vilket tydligt framgår av märkningen.

Vad är kristallin kvarts (CS)?

Hela 12 % av jordskorpan består av kristallin kvarts. Det gör det till världens näst vanligaste mineral.

Kristallin kvarts finns överallt omkring oss – på vägar och sandstränder, i trädgårdar och bilar, i livsmedel, hudvårdsprodukter och elektronisk utrustning. Det har hundratals användningsområden i vår vardag. Bland annat består sand och grus till största delen av kristallin kvarts.

Våra gipsskiveprodukter är huvudsakligen tillverkade av gips, en mineral som innehåller en förhållandevis liten mängd kristallin kvarts (se tabellen).

Ungefärlig andel CS i olika material (%)

Gips

Marmor

Kalksten

Tegel

Skiffer

Granit

Keramiska plattor

Cement, murbruk

Sandsten

 

Vad är respirabel kristallin kvarts (RCS)?

När kristallin kvarts bearbetas mekaniskt, till exempel vid borr- eller sliparbeten, kan det bildas damm. Om dammet flyger upp i luften kan mindre del av partiklarna vara så små att de kan tränga djupt ner i lungorna. Sådant damm kallas inandningsbar eller respirabel kristallin kvarts (RCS).

Vad händer om jag andas in dammet?

Den större delen av det damm du kan se i luften består av partiklar som enkelt kan hostas upp om de andas in. Det är bara en mycket liten del av dammet i luften som räknas som RCS. RCS-partiklarna är så små att de kan tränga djupt ner i lungorna och kan därmed vara skadliga för hälsan.

Hur kan jag skydda mig mot RCS?

RCS kan bildas när kristallin kvarts bearbetas mekaniskt. Därför är det viktigt att du använder verktyg med dammutsug, ser till att det finns god ventilation på arbetsplatsen och/eller använder ett andningsskydd (minst skyddsklass FFP2) och annan lämplig personlig skyddsutrustning.

Vilka produkter kan framkalla RCS?

En mängd olika byggmaterial och byggprodukter från många olika tillverkare innehåller kristallin kvarts och kan därför vara en källa till RCS. Våra gipsskivor består huvudsakligen av gips. Material som sandsten, cement, glas, murbruk, sten och sand innehåller en större mängd kristallin kvarts än gips.

Är kvarts samma sak som kiseldioxid?

Eftersom kvarts är den vanligaste formen av kristallin kiseldioxid (mer än 90 %) används ofta termen kristallin kvarts i stället för kristallin kiseldioxid.

www.siniat.co.uk