Hållbarhet

Gå till:

VI SPAR PÅ NATURENS RESURSER

Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan genom att optimera våra processer. Det gör vi genom att effektiviser vår energianvändning från bland annat förnybara energikällor, begränsa vår användning av naturresurser, användning av alternativa material, minimera avfallsmängden för deponering, sänka vår vattenförbrukning och våra anläggningsutsläpp och sträva efter en så hög återvinningsgrad som möjligt. 

Hållbarhet för en bättre miljö

Siniat arbetar med hållbar utveckling internt i företaget, i hela vår leverantörskedja och för hela vårt produktutbud. Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan och uppfylla högsta möjliga hälso- och säkerhetsstandarder.

Vår vision är att utveckla innovativa och hållbara lösningar som formar hur människor bygger.


VI UTVECKLAR HÅLLBARA KONSTRUKTIONSARBETEN

Vi anser att torra konstruktioner har en positiv effekt på jordens resurser och främjar en mer ekologisk ekonomi i samhällen över hela världen.

Gips- och byggskivor är säkra, energieffektiva, går snabbt att installera, erbjuder utmärkt komfort och är fullständigt återvinningsbara.

Våra konstruktionslösningar kan förbättra en byggnads energieffektivitet och bidra till att minska energiförbrukningen med 30 till 50 % jämfört med vanliga byggsystem.

Många Siniat-produkter, t.ex. våra metallprofiler, metalltillbehör och gipsskivor, kan återvinnas till 100%.