Gå till:

VI SKAPAR EN BÄTTRE VÅRDSTANDARD

En gynnsam sjukhusmiljö har visat sig öka patienternas välbefinnande och påskynda tillfrisknandet. Eftersom ett sjukhus består av många avdelningar som ställer olika krav måste en rad olika lösningar övervägas.

 Våra tekniska lösningar uppfyller högt ställda krav på akustisk dämpning, brandskydd, stötbeständighet och hygien. Tack vare våra mekaniska prestandasystem kan maskiner, ledstänger och annan utrustning fästas direkt på skivorna.

 En mängd olika behov måste noggrant vägas mot varandra. Vi hjälper dig att välja och leverera rätt teknisk lösning för ditt projekt.

HITTA RÄTT PRODUKT