Gå till:

VI SKAPAR EN BÄTTRE STANDARD FÖR SPORTANLÄGGNINGAR

Privata och kommunala sportanläggningar och simhallar ställer stora krav på teknisk prestanda.

 Kombinationen av torra utrymmen och våtrum kräver lösningar med mycket hög fuktbeständighet. För att hantera akustiken i stora, öppna salar är såväl ljudabsorberande som ljuddämpande lösningar nödvändiga. 

En mängd olika behov måste noggrant vägas mot varandra. Vi hjälper dig att välja och leverera rätt teknisk lösning för ditt projekt.

VI SKAPAR EN BÄTTRE STANDARD FÖR FRITIDSANLÄGGNINGAR

Den stora utmaningen med biografer, konserthallar och andra fritidsanläggningar är att bemästra akustiken och skapa förutsättningar för en optimal ljudkvalitet.

Vi erbjuder en rad akustiska lösningar som även uppfyller krav på brandskydd och mekanisk motståndskraft. Alla dessa kan konstrueras i valfri höjd och är därför lämpliga även för mycket stora utrymmen.

VI STÖDJER DIG UNDER HELA PROJEKTET

För större projekt skapar vi mervärde före, under och efter konstruktionsarbetet. Vi samarbetar med kundens projektteam, bistår vid upphandlingar, hjälper till med specifikationer och att hitta lösningar som förbättrar byggnadens prestanda och utseende, minskar konstruktionskostnaderna och minimerar byggtiden. Vi kan till och med ge förslag för att sänka de rörliga underhållskostnaderna. 

Klicka nedan för att läsa mer om några av våra senaste projekt.

Vis alle referanseprojekter >