Värme

Gå till:

Värme

Lokala standarder och kundernas behov gör att nybyggda och renoverade byggnader ofta har en lägre miljöpåverkan. Den termiska prestandan och därmed energieffektiviteten spelar en mycket viktig roll för att reducera koldioxidutsläppen.

Våra produkter och system har utformats för att uppfylla dagens och morgondagens krav på termisk prestanda.