Gå till:

GKB Scan Heavy GKBI 12,5

Siniat våtrumsskiva GKB Scan Heavy GKBi är en kraftig glasfiberimpregnerad gipsskiva med en gipskärna som är impregnerad för att kunna användas i våtrum. Skivan har kartongklädda försänkta långkanter och skurna kortsidor. Siniat GKBi Scan Heavy GKBi är lämplig att används till väggar och tak inomhus i våtrum.