Gå till:

GKB Scan 4 AK

Siniat GKB Scan 4AK är en glasfiberförstärkt gipsskiva. Ytor,långsidor och kortsidor är täckta med specialkartong. Skivan tillverkas med försänkta kartongklädda lång och kortkanter. Används inomhus.