Gå till:

LaDura Premium

Siniat Ladura Premium har en glasfiber- och träfiberförstärkt gipskärna som ger bättre brandskydd, högre styrka och slagtålighet. Skivan har reducerad vattenabsorption för användning i våtutrymmen. Skivan är avsedd för vägg-och takbeklädnader som ett förstyvningselement för väggpaneler i ramkonstruktioner av trä samt i skyddade uteplatser.

Fördelar

   

•  Extra vattenavstötande (H1) enligt EN 520

•  Extra brandsäker på grund av den högre vikten

• Akustiska egenskaper är betydligt bättre än standardskivorna- upp till 66dB

• Höga stöttåligheten 

• Mycket formstabil och rör sig minimalt vid olika fuktigheter