Gå till:

LaDura Premium

Siniat Ladura Premium har en glasfiber- och träfiberförstärkt gipskärna som ger bättre brandskydd, högre styrka och slagtålighet. Skivan har reducerad vattenabsorption för användning i våtutrymmen. Skivan är avsedd för vägg-och takbeklädnader som ett förstyvningselement för väggpaneler i ramkonstruktioner av trä samt i skyddade uteplatser.

Fördelar

• Extra vattenavstötande (H1) enligt EN 520 • Extra brandsäker på grund av den högre vikten • Akustiska egenskaper är betydligt bättre än standardskivorna- upp till 66dB • Höga stöttåligheten • Mycket formstabil och rör sig minimalt vid olika fuktigheter