Gå till:

Type A

Siniat Type A är en en gipskartonskiva. Ytor och långsidor är täckta med specialkartong. Skivan tillverkas med försänkta kartongklädda långkanter och skurna kortkanter. Används inomhus.